Regionalt politiskt ledarskap

Regionalt politiskt ledarskap. Ett samtal om det demokratiska ledarskapet i brytningstid. Kristina Jonäng, regionråd Västra Götalandsregionen, Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, tidigare regionråd Region Västerbotten och Magnus Persson, tidigare Region Örebro.
”Sluta säga att sjukvård är det stora området. Regional utveckling är stort om man räknar in forskning, investeringar och annat som regionen ska hålla ihop. Men det är svårt att förklara det.”

Inspelat i mars 2021.