Strategisk samverkan mellan region och kommuner

Strategisk samverkan mellan region och kommuner eller ”Kan vi inte prata mer om kollektivtrafiken?” Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, presenterar en ny studie om samverkan mellan regioner och kommuner. Studien finns att ladda ner till höger.

Zoom-inspelning januari 2021 i lärprojektet Regional brytningstid.