Regional utvecklingspolitik i Europa

Forskaren Sara Svensson, Högskolan i Halmstad, gör jämförelser mellan olika EU-länders regionala utvecklingspolitik. Inspelning från lärprojektet Regional brytningstid, november 2020.