Nationell strategi för hållbar regional utveckling

Mattias Morberg, Näringsdepartementet, berättar om den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 . Inspelat mars 2021.