Kan regeringen styra regional samverkan?

Kan regeringen styra regional samverkan? En introduktion till det regionala samverkansuppdraget av Lars Niklasson, bitr. professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Zoom-inspelning januari 2021 i lärprojektet Regional brytningstid.