Välbefinnande utvecklar regionen

Den nationella strategin för regional utveckling och regionernas RUS formulerar ofta människors växtkraft och livskvalité som vision – men har vi de samarbetsformer som behövs för att människors potential ska bli till växtkraft inom alla regionens ansvarsområden?

Peter Lindvall, Region Gotland, Maria Vejdal, Region Sörmland, Per Olsson, Stockholm Resilience Centre, Niklas Huss, föreningen Mindshift Sverige mm samt Fredrik Lindencrona och Lisbet Mellgren, SKR

Lärpass 20 på Reglabs årskonferens i februari 2022