Samtal: Flernivåstyrningens utmaningar

Ett samtal om flernivåstyrningens utmaningar – samverkan mellan regionen och staten med Peter Ehn, utredare Statskontoret, Martin Olauzon, enhetschef Tillväxtverket, Anna Olofsson, länsråd Länsstyrelsen Örebro, Lina Holmgren, strateg Region Gotland och Elsmari Julin, regionutvecklingsdirektör, Region Dalarna. Samtalsledare: Eva Moe, Reglab.

Zoominspelning januari 2021 i lärprojektet Regional brytningstid