Humble government

Silva Mertsola, Demos Helsinki, beskriver Humble government, en modell för en cirkulär process för frågor där det finns en viss konsensus. När världen och problemen är komplexa behövs en stab som är kapabel att hitta lösningar. Ledaren behöver utforska nya sätt att balansera förändring och stabilitet. Regional brytningstid, tema 6. Inspelat juni 2021.