Samtal: Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid

Var står regional utveckling i dag? Vilka brytpunkter ser vi framför oss? Ett samtal med många perspektiv. Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör, Region Kronoberg, Richard Gullstrand, bitr. utvecklingsdirektör, Region Skåne, John Kostet, senior adviser, North Sweden European office, Örjan Hag, ämnesråd, Näringsdepartementet, Tomas Stavbom, regionchef, Handelskammaren Uppsala.

Zoom-inspelning december 2020 i lärprojektet Regional brytningstid.