Regional utveckling vid ett vägskäl

Regional utveckling vid ett vägskäl; framtidsscenarier för utveckling, makt och demokrati. Jörgen Johansson, forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Inspelning från lärprojektet Regional brytningstid, december 2020.