Värmland leder tillsammans

Hur kan Region Värmland och de 16 kommunerna utveckla sitt samarbete? I Värmlandsrådet samarbetar de i gemensamma frågor kopplade till regional utveckling, men rådet avhandlar också IT-sårbarhet, psykisk ohälsa, EU, telenäten och mycket annat. Rådet består av förtroendevalda från region och kommuner.

Ingrid Strengsdal, chef Värmlandsrådsavdelningen, Region Värmland, Birgitta Evensson, kommunchef Årjängs kommun, Magnus Persson, konsult Grecken AB.

Lärpass 2 på Reglabs årskonferens i februari 2022