Regionfrågan i Sverige 1990-2020

Regionfrågan i Sverige 1990-2020 – nyregionalism och en ny politisk konsert. Jörgen Johansson, forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Inspelning från lärprojektet Regional brytningstid, november 2020.