Behov av nya arbetssätt

Ett samtal med Malin Lindqvist, Region Örebro, Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen och Jenny Sjöblom, Vinnova. Om expeditioner, missioner och RUS med frihet.

Samtalsledare: Eva Moe och Magnus Jörgel.

Regional brytningstid, tema 6. Inspelat i juni 2021