Samtal: Tre perspektiv på regionutvecklingen

Ett samtal om Sveriges regionala utveckling 1990-2020 mellan Bo Wictorin, huvudsekreterare i Regionalpolitiska utredningen 2000, Pia Kinhult, tidigare regionråd i Region Skåne, samt Magnus Persson, tidigare direktör i Regionförbundet Örebro. Samtalsledare: Eva Moe, Reglab. Inspelning från lärprojektet Regional brytningstid, november 2020.