Styra i samverkan

Vilka är de viktiga delarna av styrning och ledning i det regionala utvecklingsuppdraget? Vilka krav ställer det på oss som arbetar med regional utveckling, vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna? Lärpasset är ett samtal med regionala utvecklingsdirektörer kring samverkan och RUS:sens roll.

Moderator Michaela Stenman, Sektionen för lokal och regional utveckling SKR, medverkande Märta Molin, Region Västernorrland, Karin Hermansson, Region Jönköpings län och Richard Gullstrand, Region Skåne

Lärpass 14 på Reglabs årskonferens i februari 2022