Kompetensförsörjningsdagarna 2012-2014

Kompetensförsörjningsdagarna 2012-2014

Här kan du hitta dokumentation från Kompetensförsörjningsdagarna 2012-2014.

 

3-4 november 2014
På dagordningen dag 1 stod:

  • En outnyttjad arbetskraftsresurs – integration ur ett kompetensförsörjningsperspektiv
  • Validering (praxis och utvecklingsbehov)

Dag 2 hade fokus på utbildning och lärande.

  • Yrkesintroduktionsavtalen –panel från delegationen och arbetsmarknadens parter
  • Vuxnas lärande och omställning (Vuxenutbildningens roll i framtiden, yrkesvux, uppföljning, folkbildningens roll etc.)
  • Samverkan mellan utbildning och arbetsliv kopplat till framtidens kompetensbehov

För ett fullständigt program, tryck här.

Dokumentation dag 1
Carl Klint-Jan Rehnstam
Nationell-matchning
Elin Landell-Utbildningsdepartementet
Karin Alm Chearnley

Dokumentation dag 2
Kjell Hedwall Skolverket
Kristine Persson Ratio
Marianne Felt YA-Delegationen

 

8-9 maj 2014
Huvudtema den första dagen var socialfondsprogrammet 2014-20. Läs mer i anteckningarna.

Andra dagen, den 9 maj, ägnades framför allt åt yrkesutbildning. På programmet stod bland annat: erfarenheter av teknikcollege och lärlingsutbildningar, nyheter från YH-myndigheten mm.

Dokumentation från dag 1:
Beskrivning av Kompetensforsorjningsdagarna
Jasmina Hopstadius, Anette Larsson Socialfonden-2014-2020
Lena Lundstrom SKL Socialfondsrapport
Bertil Lidfeldt Arbetsformedlingen och EU-fonder
Sofia Bergren Försakringskassan och nya programperioden
Lennart Werner RF Kalmar Regionalt exempel
Anette Larsson ESF radet Transnationellt
Katja Olofsson SCB Matchningsindikatorer

Dokumentation från dag 2:
MatsSoderberg SKL Aktuella utmaningar inom yrkesutbildning
Adela Martinovic Teknikutbildning för dagens och framtidens industri
Lotta Naglitsch Skolverket Gymnasial lärlingssatsning
Per Bystrom Annette Wisen Översyn av yrkeshögskolan
Stefan Skimutis MYH Nyheter
Internationell utblick Tillvaxtanalys
Karin Alm Chearnley Trepartssamtalen och YIanstallningar

 

23 mars 2012
Tema: Kompetensplattformar. Tillväxtverket presenterade sin upföljning av kompetensförsörjningsarbetet i länen, och Tillväxtanalys presenterade uppdraget att utvärdera kompetensplattformarna. Carina Åberg och Per Holmström diskuterade hur erfarenheter från ESF-projekt kan bidra till hållbara kompetensplattformar. Dokumentation från mötet:
Socialfonden
Tillväxtanalys
Tillväxtverket