Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020

Regionala och nationella aktörer inom kompetensförsörjning träffades under två halvdagar 10-11 november 2020 för att dela nulägesbilder i en förändrad samtid, planera för framtiden och föra dialog med kollegor från hela landet.

Dag  1 utgick från de tre politikområden som berör kompetensförsörjning: Näringslivs-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Dag 2 hade tema Omvärld, omställning, omstart. 

Inbjudan skickades till regionala kontaktpersoner.

Program för båda dagarna

Dokumentation

Kompetensförsörjningsdagarna är en kollegial mötesplats för ansvariga för regionalt kompetensförsörjningsarbete, berörda myndigheter och departement med flera som träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

Syftet är att:

  • Vara en mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.
  • Förbättra kvaliteten och samarbetet i de nationella och regionala uppdragen med kompetensförsörjning.
  • Skapa erfarenhetsutbyte och lärande mellan regionala aktörer och mellan nationella/regionala aktörer

Kompetensförsörjningsdagarna drivs i samverkan mellan Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet och Arbetsförmedlingen. Tillväxtverket och SKR delar på administrativt stöd för genomförandet av dagarna.  En samordningsgrupp ansvarar gemensamt för programinnehåll och organisering av dagarna. Samordningsgruppen består av sju personer: en representant från Tillväxtverket, Näringsdepartementet, SKR, Arbetsförmedlingen, samt två representanter från regionerna samt Reglab.

Målgrupp
Kompetensförsörjningsdagarna är i första hand en mötesplats för tjänstepersoner från regionalt utvecklingsansvariga, myndigheter och departement som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus är frågor som påverkar regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Deltagande
Vid fysiska möten är antalet platser är begränsat till två representanter per region och max fyra från storstadsregioner. Det är regionalt utvecklingsansvarig organisation i respektive län som beslutar vilka som deltar från länet (och från vilka organisationer).  Partner till Reglab kan delta i mån av plats.

Vid digitala möten är antalet platser obegränsat. Men de som deltar förväntas vara med hela dagen. Mötet arrangeras av Reglab via Zoom. Läs mer om Reglabs digitala möten här för att förbereda dig.

För frågor om Kompetensförsörjningsdagarna, kontakta någon i samverkansgruppen:

Regionalt verksamma

Myndigheter och andra organisationer