Medlemsgruppen

Reglab ägs och drivs av Sveriges alla regioner (i vissa fall samverkansorgan eller landsting), Tillväxtverket, SKL och Vinnova. Alla medlemmar är representerade i medlemsgruppen genom en medlemsansvarig.

Medlemsgruppens uppgift är att att ansvara för Reglabs aktiviteter – att initiera nya aktiviteter, värdera och prioritera dem, samt besluta om genomförande. Gruppen träffas tre gånger per år:

  • Vid det årliga medlemsmötet i februari.
  • Vid ett vårmöte i mars.
  • Vid ett höstmöte i september, då vi diskuterar och prioriterar nästa års aktiviteter.

Medlemsgruppen leds av en planeringsansvarig som utses inom gruppen.

Lista över medlemsansvariga: Reglabs medlemsgrupp 2019