Medlemsgruppen 16 mars

På medlemsgruppens nästa möte kommer vi bland annat att diskutera extern utvärdering av Reglab.