Medlemsgruppen 16 mars

På medlemsgruppens nästa möte kommer vi bland annat att diskutera resultatet av den externa utvärderingen av Reglab.