Medlemsgrupp 26 september

Vad ska Reglab jobba med under 2024?  

Den 26 september sågs Medlemsgruppen för Reglabs årliga idémöte och diskuterade: Vad ska Reglab fördjupa sig i under nästa år?
Mest intressant inför nästa år är: Digitalisering, Regionens roll i beredskapsfrågor och Hållbara livsmiljöer.

Medlemsgruppen vill också gärna lära mer inom: regionernas roll i energiomställningen, utveckling av processmetoder & innovationsledning, och det territoriella perspektivet. Länk till minnesanteckningar från 26 september.

Medlemsmötet diskuterade också det nya formatet Provrum, där Reglabs medlemmar ska provtrycka nya idéer, för att sedan sprida resultatet till övriga.

Efterlysning
Kansliet behöver hjälp med:

  • Idéer till PROVRUM. Vi behöver era förslag senast den 1 november. Maila till Catarina.
  • Regionala exempel på Platsens betydelse till Årskonferensen. Maila till Eva.

Länk till program för dagen
Länk till nytt format Provrum: Reglab provrum
Länk till resultat av prioriteringen inför 2024: Resultat idémöte sept 2023
Länk till Reglabs presentation Medlemsgrupp 26 sep 2023

Alla förslag inför 2024

Länk till PDF med beskrivning av alla förslag.
Här finns en länk till PDF med enbart förslagsgivare och rubriker
Länk till resultat av prioriteringen inför 2024: Resultat idémöte sept 2023

Regional utveckling
Information finns som länk till PDF på varje rubrik i listan nedan.

1. Introduktionsprogram för strateger Region Gotland
2. Vad kan vi lära av andra regioner i EU? Region Skåne
3. Slipa dina geografiska glasögon. Tillväxtverket
4. Geografiska informationssystem. Region Örebro län
5. Strategisk projektportfölj. Region Jämtland Härjedalen

Hållbara livsmiljöer

6. Framtidens hållbara livsmiljöer. Region Västernorrland
7. Lokalerna i framtiden. Region Västerbotten
8. Inomregionala skillnader Region Kalmar län
9. Social hållbarhet. Region Skåne
10. Sveriges ursprungsbefolkning i en digital tid. Region Västerbotten

Beredskap

11. Civil beredskap Region Sörmland
12. RUA’s roll i kris- och beredskapsfrågan. Region Örebro län
13. Sverige ska upprustas. Region Västerbotten

Digitalisering

14. AI och nya teknologier Region Västmanland
15. Datadriven utveckling, AI. Region Örebro län
16. Data som strategisk resurs. Region Skåne
17. Data som strategisk resurs. Region Jämtland Härjedalen
18. AI i regional utveckling Region Kalmar län
19. Regionboken och digitalisering Region Västerbotten

Hållbarhet

20. En jord för alla? Region Sörmland
21. RUAs roll i klimatanpassning. Region Örebro län
22. Agenda 2030 i praktiken. Region Jämtland Härjedalen
23. Hållbarhetsintegrering. Region Skåne
24. Ekonomisk hållbarhet. Region Sörmland

Energiomställning

25, Energiomställningen  Region Sörmland
26. Hållbar elektrifiering Region Västerbotten

Metodutveckling

27. Processledarkompetens. Region Örebro län
28. Strategisk projektledning Region Stockholm
29. Designmetoder inom regional utveckling? Region Norrbotten
30. Dynamisk verktygslåda Region Norrbotten
31. Lärande i komplexa system. Region Jämtland Härjedalen
32. Metodstöd, Tillväxtverket

Näringsliv, innovation

33. Det finns inget brons. Region Kalmar län
34. Cirkulära transporter Region Jämtland Härjedalen
35. Återuppbyggnad av naturkapitalet Region Jämtland Härjedalen
36. Innovationsledning i offentlig sektor Region Västerbotten
37. Verkstad Smart specialisering. Region Jämtland Härjedalen
38. METRIC mätmodell – fortsatt arbete. Region Västerbotten
39. Kommunikation för regional utveckling. Region Dalarna
40. Metodutveckling regional kompetensförsörjning. Region Dalarna
41. Arbeta effektivt Region Västmanland