Medlemsgrupp 26 september

Vad ska Reglab jobba med under 2024?  

Den 26 september ses vi i Medlemsgruppen för Reglabs årliga idémöte och diskuterar: Vad ska Reglab fördjupa sig i under nästa år? Vilka områden är aktuella? Vad behöver vi lära oss mer om tillsammans?

Under dagen diskuterar och prioriterar vi idéer och förslag inför kommande år. Vi uppdaterar oss även om nuläge och kommande aktiviteter, följer upp det nya formatet Studiecirkel och presenterar ett upplägg för piloter.

Inför mötet är din uppgift som medlemsansvarig att diskutera på hemmaplan vad din organisation har behov av. Tänk både praktiskt och strategiskt!

Maila era förslag, kort presenterade med en powerpoint per förslag, till Emma senast den 15 september, så hinner vi sprida dem till alla inför mötet.  Förslaget bör innehålla: rubrik, kort beskrivning av idén, syfte och övergripande mål, målgrupp och kontaktperson.

Inkomna förslag

Mer information finns som länk till PDF på varje rubrik nedan. Här finns en länk till Idémöte 2023 Sorterade förslag

Regional utveckling

  1. Introduktionsprogram för strateger Region Gotland
  2. Vad kan vi lära av andra regioner i EU? Region Skåne
  3. Slipa dina geografiska glasögon. Tillväxtverket
  4. Geografiska informationssystem. Region Örebro län
  5. Strategisk projektportfölj. Region Jämtland Härjedalen

Hållbara livsmiljöer

6. Framtidens hållbara livsmiljöer. Region Västernorrland
7. Lokalerna i framtiden. Region Västerbotten
8. Inomregionala skillnader Region Kalmar län
9. Social hållbarhet. Region Skåne
10. Sveriges ursprungsbefolkning i en digital tid. Region Västerbotten

Beredskap

11. Civil beredskap Region Sörmland
12. RUA’s roll i kris- och beredskapsfrågan. Region Örebro län
13. Sverige ska upprustas. Region Västerbotten

Digitalisering

14. AI och nya teknologier Region Västmanland
15. Datadriven utveckling, AI. Region Örebro län
16. Data som strategisk resurs. Region Skåne
17. Data som strategisk resurs. Region Jämtland Härjedalen
18. AI i regional utveckling Region Kalmar län
19. Regionboken och digitalisering Region Västerbotten

Hållbarhet

20. En jord för alla? Region Sörmland
21. RUAs roll i klimatanpassning. Region Örebro län
22. Agenda 2030 i praktiken. Region Jämtland Härjedalen
23. Hållbarhetsintegrering. Region Skåne
24. Ekonomisk hållbarhet. Region Sörmland

Energiomställning

25, Energiomställningen  Region Sörmland
26. Hållbar elektrifiering Region Västerbotten

Metodutveckling

27. Processledarkompetens. Region Örebro län
28. Strategisk projektledning Region Stockholm
29. Designmetoder inom regional utveckling? Region Norrbotten
30. Dynamisk verktygslåda Region Norrbotten
31. Lärande i komplexa system. Region Jämtland Härjedalen
32. Metodstöd, Tillväxtverket

Näringsliv, innovation

33. Det finns inget brons. Region Kalmar län
34. Cirkulära transporter Region Jämtland Härjedalen
35. Återuppbyggnad av naturkapitalet Region Jämtland Härjedalen
36. Innovationsledning i offentlig sektor Region Västerbotten
37. Verkstad Smart specialisering. Region Jämtland Härjedalen
38. METRIC mätmodell – fortsatt arbete. Region Västerbotten

39. Kommunikation för regional utveckling. Region Dalarna

40. Metodutveckling regional kompetensförsörjning. Region Dalarna

41. Arbeta effektivt Region Västmanland

Välkommen!

Tid: Kl. 10-16, kaffe och mingel från 9.30.
Plats: Stockholm, Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15. Lokal: Koch