Medlems- och idémöte inför 2018

Dokumentation från Reglabs medlems- och idémöte den 19 september.

På höstens medlemsmöte beslutades bland annat att:

  • Göra en uppdatering av innovationsindex.
  • Utreda frågan om nätverk vidare, inför styrelsens beslut i november.

Prioriterade förslag för Reglabs-aktiviteter nästa år är:

  • BRP+, fördjupning och analys
  • Stad & land

Nästa medlemsmöte är den 10 april 2018.

Dokumentation
Anteckningar Medlemsgruppsmöte 19 sept 2017
Prioriteringar 2018

Agenda medlemsmöte
Bilaga 1: Reglabs verksamhet våren 2017
Bilaga 2: Uppdatering av Innovationsindex
Bilaga 3: Prioritering av verksamheten

Presentation PPT: Reglab nuläge

Rapport Innovationsindex 2011
Rapport Innovationsindex 2013
Rapport Innovationsindex 2015

Förslag 2018
Samtliga förslag inför 2018
1.Erfarenhet-regionbildningar-Norrbotten
2.Fysisk-planering-Norrbotten
3. Miljödriven näringslivsutveckling Tillväxtverket
4. BRP+ fortsättning Tillväxtverket
5. Matchningsindikatorer forts Tillväxtverket
6. Bioekonomiseminarium Västerbotten
7. Integrering av hållbarhet i det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet Blekinge
8. Regionbildning Uppsala
9. Regionalt utvecklingsledarskap Örebro
10. Stad och landperspektivet Örebro
11. Socialt företagande Kronoberg
12. Cirkulär ekonomi Kronoberg
13. Internationalisering – små och medelstora företag Kronoberg
14. Land & stad Västernorrland
15. Nätverket för näringslivsutveckling Västernorrland