Vårmöte 2017

På medlemsgruppens vårmöte den 15 mars diskuterades bland annat:

  • Tre nya partner till Reglab:
    • Norrbottens kommuner
    • Ramböll Management Consulting,
    • Luleå tekniska universitet (akademisk partner)
  • Utvecklingen inom BRP+ presenterades av projektledaren Johanna Giorgi, Tillväxtverket.
  • SKL:s Förnyelselabb presenterades av Jonas Gumbel och Ulrika Lundin
  • OECD Monitoring of Territorial Review Sweden presenterades av Sverker Lindblad, Näringsdepartementet.

Dokumentation:
Agenda medlemsmöte 15 mars
Anteckningar 15-mars
Presentation BRP+
Reglab presentation
OECD Monitoring Review of Sweden Reglab 15 mars 2017