Medlemsansvarig i Reglab

Medlemsansvariga är Reglabs nyckelpersoner. Ni som är medlemsansvariga  länkar samman Reglabs kansli med hemmaorganisationen. Ni föreslår och prioriterar vilka aktiviteter Reglab ska genomföra.

Reglab är en medlemsorganisation. Den ägs och drivs av sina medlemmar − och verksamheten lever av medlemmarnas engagemang och styrning.

Du som är medlemsansvarig
Som medlemsansvarig ingår du i medlemsgruppen, där alla medlemmar är representerade. Medlemsgruppen träffas tre gånger per år: vid det årliga medlemsmötet i februari och på två idémöten, höst och vår.

Det är medlemmarna som bestämmer vad Reglab ska göra. Medlemsgruppens uppgift är att initiera nya aktiviteter – föreslå, värdera och prioritera – och att besluta om nya aktiviteter.

Du och dina kolleger har möjlighet att föreslå nya Reglab-aktiviteter när som helst. Förslagen diskuteras vid kommande medlemsmöte. Vid höstmötet i september har medlemsgruppen en större diskussion om aktiviteter för nästkommande år. Inför mötet bör din organisation ha diskuterat igenom vilka Reglab-aktiviteter ni tycker är mest angelägna inför nästa år.

Som medlemsansvarig har du ett dubbelt ansvar: dels representerar du din organisation i Reglab, dels är du Reglabs förlängda arm på hemmaplan. Det innebär att du ansvarar för att marknadsföra Reglabs aktiviteter i din organisation. Alla Reglab-inbjudningar till kommer till dig och din uppgift är att sprida dem till rätt personer.

Du har också ett övergripande ansvar för kontakterna med kansliet kring anmälningar, kontaktuppgifter, medlems- och aktivitetsavgifter. Glöm inte att då och då uppdatera maillistan för Reglabs nyhetsbrev!

Som medlemsansvarig ska du känna till Reglabs styrdokument: Vision och verksamhetsidé, verksamhetsplanen mm. Du hittar alla aktuella styrdokument här.

Läs mer om Medlemsansvarigas roll och ansvar här: MEDLEMSANSVARIG i Reglab