Medlemsmöte 16 september

På programmet för Reglabs medlemsmöte stod bland annat:

  • Höstens och vinterns Reglab-aktiviteter.
  • Nytt lärprojekt: Regional brytningstid.
  • BRP+: Översyn av hållbarhet. Karin Liljeberg Trotzig, projektledare.
  • En översikt av svenskt landsbygds och regionalforskning: Vart ska vi nu? Alexandre Dubois, SLU, om ett regeringsuppdrag för att stärka samordningen inom landsbygds- och regionalforskningen.
  • Fortsatt diskussion om behovet av gemensamt lärande i corona-krisens spår.

Hämta programmet här: PROGRAM Medlemsmöte 16 sep
Anteckningar: Anteckningar medlemsmöte 16 sep 2020
Reglabs presentation: PPT medlemsmöte 16 sep 2020.1
Karin Liljeberg Trotzig: BRP+
Alexandre Dubois, SLU: En översikt av svenskt landsbygds- och regionalforskning
SLU, Regeringsuppdrag – samverkan inom landsbygds- och regionalforskning
Chat från medlemsmötet
Ordmoln från incheckningen.