Medlemsgrupp 10 april

På vårens medlemsmöte diskuterade vi Reglabs verksamhet.
Vi hade en workshop kopplat till utvärderingen av innevarande projektperiod och diskuterade ”Reglab efter 2019”.

Tid: Tisdag den 10 april, kl 10-15.30
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.

Dokumentation
Anteckningar Medlemsgruppsmöte 10 april 2018
Bilaga 1. Diskussionfrågor
Bilaga 2: Presentation Carin Daal
Bilaga 3. Tidplan processen
Presentation medlemsmötet
Synpunkter Dalarna o Norrbotten
Synpunkter VGR
Agenda medlemsmöte 10 april

Uppföljning Reglab 2018
BILAGA 1 workshop medlemsgruppen

Halvtidsutvärdering av Reglab 2013
Reglab Effektutvärdering 2016
Reglab Effektutvärdering 2016 bilagor
Effektutvärdering av Reglab presentation