Medlemsgrupp 12 september

Den 12 september hade vi medlemsmöte i Reglab. På agendan stod bland annat det nya lärprojektet Rurban region, rapport om nuläget i Region 2050 och en diskussion om styrelsen förslag till verksamhet efter 2019, när nuvarande verksamhetsperiod går ut.

Vi hade också idéworkshop om vilka områden som är intressanta för Reglab-aktiviteter nästa år. 41 förslag diskuterades, tre prioriterades:

  • Agenda 2030
  • Regional fysisk planering
  • Analysprojekt: Att förstå strukturomvandlingen

Här kan du ta del av resultatet från medlemsgruppens prioritering: Resultat prioriteringar 2019

Dokumentation
Anteckningar Medlemsmöte 12 sep
Resultat prioriteringar 2019
Eva o Karins presentation Medlemsgrupp 12.9.2018
Reglab inriktning 2019-22
Reglab finansiering 2019-22
Ny prioriteringsmodell
Agenda medlemsmöte 12 sep

Förslag inför 2019
1.Regionernas roll kring klimatstrategier
2.Regionernas roll i klimatarbetet
3.Cirkulär ekonomi
4.Metoder för industriutveckling
5.Att förstå strukturomvandlingen
6.Integration
7.Globala medborgare
8.Strategisk digital samverkan
9.Erfarenheter av digitala samverkansmodeller
10.Digital transformation
11.Regional utv för kommunikatörer
12.Ökad mediekunskap
13.Matproduktion och beredskap
14.Projektförslag – Agenda 2030
15.Agenda 2030 och RUS
16.Agenda 2030 – ett helhetsperspektiv
17.Agenda 2030 perspektivträngsel
18.Internationalisering och export
19.Regional exportstatistik
20.Jämställd regional tillväxt
21.Integrera EU-finansiering i det regionala utvecklingsarbetet
22.Innovation i offentlig sektor
23.Innovationsupphandling
24.Kultursamverkansmodellen SKL
25.Kultursamverkansmodellen Östergötland
26.Överenskommelsen social ekonomi
27.Processledning kompetensförsörjning
28.Arbetsmarknaden och kompetens
29.Matchningsindikatorer 2.0
30.Social snedrekrytering och kompetensförsörjning
31.Nätverk Fysisk planering
32.Utveckla metoder för regional fysisk planering
33.Bostadsmarknad
34.Omställning av transportsystem
35.Länstransportplanerna och regionalt utvecklingsarbete
36.Regional fysisk/rumslig planering
37.Fysisk planering näringsliv
38.GIS
39.Gemensamma regionala utmaningar
40.Regionbildning och det regionala utvecklingsuppdraget
41.Framsyn forsättning