Extra medlemsmöte

Den 24 november hade vi ett extra medlemsmöte för att besluta om Reglab 2023-2026. Reglabs ägare beslutade att förlänga verksamheten till och med 31.12.2026. Reglab fortsätter som projekt i fyra år med SKR som projektägare.

Dokumentation

Protokoll medlemsmöte 24 november 2022

Reglab inriktning 2023-2026

Reglab medlemsavgift 2023-2026

Reglab ramverk 2023

Reglab organisation 2023-2026

Vi behöver en avsiktsförklaring från samtliga ägare om medfinansiering under hela perioden. Fyll i denna avsiktsförklaring och skicka tillbaka den till Emma senast den 31 december, som pdf.