Medlemsmöte 6 maj

Den 6 maj 2021 hade Reglabs idémöte om kommande aktiviteter. 51 förslag diskuterades – de handlade om allt från elektrifiering och digitalisering, till jämlik hälsa och sociala innovationer. Fem huvudområden är prioriterade för kommande Reglab-aktiviteter:

 • Styra och leda för hållbar omställning
 • En ny nationell strategi – vad betyder det för regionerna?
 • Omställning och hållbarhet
 • Nya arbetssätt/utmaningsdrivna processer
 • Regional planering

Dokumentation
Anteckningar från medlemsmötet: Anteckningar medlemsmöte 6 maj 2021
Prioritering av kommande aktiviteter: Resultat prioritering 6 maj 2021 (PDF). Resultatet finns också på vår digitala whiteboard.
PPT-presentation: PPT medlemsmöte 6 maj 2021
Diskussion om utvecklingen av Reglab play:Sammanfattning ws Reglab play, Whiteboard Reglab play

Förslag till nya Reglab-aktiviteter
Lista med alla förslag. Alla förslag finns också på vår digitala whiteboard.

Läs mer om varje förslag:

 1. Ekonomisk hållbarhet – Region Sörmland
 2. Omställningskapacitet och hållbar utveckling – Region Jämtland Härjedalen
 3. Cirkulär ekonomi – Region Kronoberg
 4. Gröna jobb – Region Västerbotten
 5. KKN-sektorn post-covid – Västra Götalandsregionen
 6. Nya regionala turismstrategier – SKR
 7. Regional innovationsledning – Region Västerbotten
 8. Planering, intern förankring – Region Östergötland
 9. Platsoberoende arbetsmarknad – Region Örebro
 10. Gestaltad livsmiljö – Region Västmanland
 11. Bredband – den femte infrastrukturen – Region Kronoberg
 12. Samhällsplanering för en postfossil ekonomi – Storsthlm
 13. Hållbar markanvändning – Region Skåne
 14. Infrastruktur – Region Jämtland Härjedalen
 15. Resor efter corona – Storsthlm
 16. Kollektivtrafik – Storsthlm
 17. Elförsörjning – Storsthlm
 18. Elektrifiering: regionens roll – Region Östergötland
 19. Utmaningsdrivna arbetssätt – Tillväxtverket
 20. Inomregional samverkan – Region Västerbotten
 21. Strategi och handling – Region Västerbotten
 22. Den nya nationella strategin– Region Jämtland Härjedalen
 23. Ny nationell strategi – Region Örebro
 24. Ny nationell strategi – Region Sörmland
 25. Regionernas roll – Region Kalmar
 26. Uppföljning, utvärdering och lärande kopplat till ny nationell strategi – Tillväxtverket
 27. Ett horisontellt verksamhetsområde – Region Kronoberg
 28. Likvärdiga livsvillkor – god jämlik hälsa – regional utveckling – Region Västmanland
 29. Hållbar omställning och innovationspolitik – Västra Götalandsregionen
 30. Styrningsutmaningar – Region Gotland
 31. RUS och ”strategimolnet” – Region Östergötland
 32. RUS-påverkan i praktiken – Region Kalmar
 33. Tankesmedja: Att leda territoriet – SKR
 34. Uppföljning av regional digitalisering – Region Skåne
 35. Digital omställning – Region Västerbotten
 36. Statistik kopplat till utanförskap, segregation mm – Region Västmanland
 37. Överetableringsindex – Region Västmanland
 38. Demografianalys – Storsthlm
 39. Ny statistik för hållbarhetsarbetet – Region Värmland
 40. Fortsättning Regionala analyser – Region Uppsala
 41. Ekonomisk jämförelse: satsning på regional utveckling – Region Västerbotten
 42. Hur mäta och beskriva värdet av Regional utveckling? – Region Uppsala
 43. Hur analysera regionala styrkeområden? – Region Uppsala
 44. Resilienta regioner bortom pandemin – Region Norrbotten
 45. En berättelse om Sveriges regioner – Region Norrbotten
 46. Sociala innovationer – Region Uppsala
 47. Kompetensförsörjning och livslångt lärande – Tillväxtverket
 48. Upphandling – Storsthlm
 49. Nya programperioder – Region Jämtland Härjedalen
 50. Landsbygdsutveckling – Region Skåne
 51. Kustskydd – Region Skåne