Medlemsgruppen 19 oktober

Nästa möte i Medlemsgruppen är den 19 oktober 2021 kl 9-12, med gemensam lunch efteråt. Vi ses digitalt.

Mer information om programmet kommer under hösten.