Medlemsgruppen 19 oktober

 Medlemsgruppen träffades den 19 oktober 2021 kl 9-12

På programmet bland annat:

  • Årskonferens 2022
  • Diskussion om kommande lärprojekt
  • Utvärdering av Reglab

Dokumentation:
Anteckningar medlemsmöte 19 okt 2021
Kartan
Gruppdialog: omställning
Gruppdialog: styra och leda
Gruppdialog: utmaningsdrivet arbetssätt

Underlag inför mötet:

Lägesrapport – nuläge i verksamheten
PROGRAM medlemsmöte 19 okt 2021
Reglab verksamhetsplan 2021 UPPDATERAD
PPT Medlemsmöte 19 okt 2021
Offertbegäran utvärdering Reglab 2021