Reglabs årsmöte 2020

Reglabs medlemmar träffades för årsmöte 2020 sista veckan i februari.
Vid mötet valdes två nya styrelseledamöter in i Reglabs styrelse: Margareta Dahlström, Karlstads universitet och Tomas Stavbom, Handelskammaren i Uppsala:
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes, liksom verksamhetsplanen för 2020.  

Agenda årsmöte 2020
Protokoll Reglabs årsmöte 27 feb 2020 ej just
Bilaga 1. Valberedningens förslag 2020
Bilaga 2. Reglabs verksamhetsberättelse 2019
Bilaga 3. Reglab verksamhetsplan 2020

Presentation Reglabs årsmöte 27 feb 2020(PPT) och Reglabs årsmöte 27 feb 2020 (PDF)