Medlemsgruppens möte 19 mars

Tre sakområden är prioriterade inför 2024: Digitalisering, Krisberedskap och Hållbara livsmiljöer. På medlemsmötet fortsatte diskussionen om vad som är viktigast att fördjupa inom de tre områdena.

Vi fick också en presentation av den kommande utredningen av den framtida regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken.

Dokumentation

Länk till program som PDF