Medlemsgruppen 28 mars

Medlemsgruppen träffades i Stockholm för att prata om nya Reglab-aktiviteter utifrån verksamhetsplanen för 2023. Vi inspirerades av Andreas Blom, Kollektivet Livet.

Vid tidigare möten har medlemsgruppen efterlyst ett nytt format för piloter/expeditioner där medlemmarna tar ett större ansvar för genomförandet. I en workshop diskuterade medlemsgruppen hur dessa piloter kan se ut.

Länk till programmet som PDF

Länk till anteckningar från mötet.