Inspiratörer

Många har bidragit i samtalet: forskare, regionpolitiker, nationella experter och samverkanspartner. Allra mest har regionala utvecklare från hela landet funderat och diskuterat kring sitt uppdrag i brytningstid. Här har vi samlat några intressanta exempel. Mycket mer hittar du på Reglab play.

Att förstå sin historia är en bra början. Jörgen Johansson, forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, sammanfattade regionfrågan i Sverige från nyregionaliseringen på 1990-talet och framåt. Han avslutar med att konstatera att det nu behövs en ny form av politisk diskussion för att lyfta visionen med vad vitsen är med regional utveckling. Här kan du lyssna på hans föredrag.

Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör i Region Skåne som deltog i ett samtal i Tema 2, sa att som arbetar med regional utveckling ska vara med och forma nästa generations välfärdssamhälle: ”Det stora skiftet kommer att vara värderingsdrivet.” Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör i Region Kronoberg, menade att vi behöver vara modiga och utmana strukturer. ”Ska vi driva en omställning måste vi göra sådant som blir sämre för en del, och vi måste våga sluta göra saker”.

Självstyre, statens roll och engagemanget i regionerna kom upp när olika perspektiv på Sveriges regionala utveckling diskuterades av Bo Wictorin, huvudsekreterare i Regionalpolitiska utredningen 2000, Pia Kinhult, tidigare regionråd i Region Skåne, samt Magnus Persson, tidigare direktör i Regionförbundet Örebro. Här kan du höra vad de hade att säga.

Hur bör regionalt utvecklingsarbete ledas och kan regeringen styra regional samverkan? Det frågade Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, Linköpings universitet, i sitt föredrag. Här finns hans presentation och här är det inspelade föredraget.

 

Tillit till människan är grunden i demokratin och tillit måste börja på toppen. Delegering och att ge stöd centralt utmärker den ledningsfilosofi som kallas tillitsbaserad styrning och som ska prägla framtidens offentliga sektor. Här finns den presentation som Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare, Lunds universitet, tidigare forskningsledare för Tillitsdelegationen visade under Tema 4.

I en komplex värld med komplexa problemställningar behövs det många aktörer och en delegerad problemlösning. Humble government är en modell som den finska regeringen har arbetat med tillsammans med bland andra Demos Helsinki. Här berättar Silva Mertsola, Demos Helsinki, om vad ödmjukt ledarskap innebär och när det är tillämpligt. ”Involvera de människor som dagligen arbetar med det specifika problemet, för där finns informationen om vad som faktiskt fungerar”, sa Silva Mertsola i sitt föredrag som du kan lyssna på här. Och här finns hennes presentation som PDF.

Kommunala företrädares upplevelse av samverkan med regionen eller ”Kan vi inte prata mer om kollektivtrafiken?” var temat i Johan Wänströms, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, presentation av sin studie om samverkan mellan regioner och kommuner. Här är hans inspelade föredrag, här är ppt-presentationen och även rapporten i sin helhet.

Malin Lindqvist, Region Örebro, Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen och Jenny Sjöblom, Vinnova berättade hur de gör för att lämna sina ”strukturella snuttefiltar” och testa nya arbetssätt i det regionala utvecklingsarbetet. Här kan du höra och se deras samtal.  En rad länkar till fördjupningsmaterial och metodbeskrivningar finns på sidan för Tema 6.

Hur går hållbar utveckling ihop med ekonomisk tillväxt? Vad händer när tillväxten uteblir? Mikael Malmaeus, IVL, Svenska Miljöinstitutet visade fyra beskrivningar av Sverige bortom BNP-tillväxt. Här är hans presentation och här kan du lyssna på hans föredrag. Hur får man omställning att hända i praktiken? Det var frågan i ett samtal med Rosi Hoffer, Tillväxtverket, Love Sjöberg, Region Gävleborg och Mariana Morosanu, Region Jönköping. Här kan du se och höra samtalet.

 

Alla inspiratörer i Regional brytningstid

Tema 1: Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria

 • Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
 • Pia Kinhult, tidigare regionråd i Region Skåne
 • Magnus Persson, tidigare direktör Regionförbundet Örebro
 • Bo Wictorin, huvudsekreterare i Regionalpolitiska utredningen 2000
 • Sara Svensson, Högskolan i Halmstad
 • Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Tema 2: Det regionala utvecklingsuppdraget i brytningstid

 • Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör, Region Kronoberg
 • Richard Gullstrand, bitr. utvecklingsdirektör, Region Skåne
 • John Kostet, senior adviser, North Sweden European office
 • Örjan Hag, ämnesråd, Näringsdepartementet
 • Tomas Stavbom, regionchef, Handelskammaren Uppsala
 • Jörgen Johansson, forskare vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
 • Annette Jansson, Region Gotland
 • Susanne Sahli, Region Västernorrland
 • Magdalena Berglin, Region Gävleborg
 • Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads universitet

Tema 3: Samverkan

 • Lars Niklasson, bitr. professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet
 • Johan Wänström, forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet
 • Andreas Capilla, kommundirektör Mjölby
 • Monica Johansson, regionstyrelsens ordf. Region Sörmland
 • Martin Olauzon, Tillväxtverket,
 • Anna Olofsson, Länsstyrelsen Örebro län
 • Peter Ehn, Statskontoret
 • Elsmari Juhlin, Region Dalarna
 • Niklas Gandal, Region Västerbotten
 • Lina Holmgren, Region Gotland

Tema 4: Regionalt ledarskap

 • Magnus Jörgel, Region Skåne
 • Mattias Moberg, enhetschef på enheten för regional utveckling och landsbygdsutveckling, Näringsdepartementet
 • Kristina Jonäng, regionråd Västra Götalandsregionen
 • Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, tidigare regionråd Region Västerbotten
 • Magnus Persson, tidigare Region Örebro
 • Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare, Lunds universitet, tidigare forskningsledare för Tillitsdelegationen

Tema 5: Regional omställning

 • Johanna Bond, Central Sweden European office
 • Mariana Morosanu, Region Jönköping
 • Love Sjöberg, Region Gävleborg
 • Rosi Hoffer, Tillväxtverket
 • Mikael Malmaeus, IVL, Svenska Miljöinstitutet
 • Emma Andersson, Sweco
 • Filippa Bergin, chef för forskning och affärsutveckling, Global child foundation
 • Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör, Region Kronoberg
 • Christer Ljungberg, vd Trivector
 • Åsa Nyblom, projektledare IVL Svenska miljöinstitutet
 • Pernilla Hagbert, forskare KTH
 • Gustav Edman, processledare Fabel

Tema 6: Nya arbetssätt

 • Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign, Malmö universitet
 • Silva Mertsola, Demos Helsinki
 • Eva-Karin Anderman, tjänstedesigner, Ramboll
 • Malin Lindqvist, Region Örebro
 • Maria Jakobsson, Västra Götalandsregionen
 • Jenny Sjöblom, Vinnova
 • Tomas Edman, verksamhetsledare, Experio Lab
 • Outi Kuittinen, Demos Helsinki

Tema 7: Regional utveckling, framsyn

 • Malin Rönnblom, professor, Karlstads universitet
 • Daniel Lindvall, tidigare huvudsekreterare i Demokratiutredningen
 • Micael Dahlén, professor, Handelshögskolan
 • Magdalena Berglin, Region Gävleborg
 • Magnus Persson, tidigare Region Örebro
 • Niklas Gandal, Region Västerbotten
 • Lina Holmgren, Region Gotland
 • Karin Jihde, kommunikationsstrateg, Publik
 • Kimberly Åkerström, kommunikatör regional utveckling, Västra Götalandsregionen