Regional brytningstid. Tema 3

Samverkan

Digitalt seminarium 20 januari 

Det regionala utvecklingsuppdraget är i förändring. Vad innebär det för samverkan och samhandling?

Strategisk samverkan mellan region och kommuner.

Kan regeringen styra regional samverkan? 

Menti och fördjupning

Om samverkan mellan regionen och staten.

  • Film: Ett samtal om samverkan mellan regionerna och statliga aktörer mellan Lina Holmgren, Region Gotland, Peter Ehn, Statskontoret, Martin Olauzon, Tillväxtverket och Anna Olofsson, Länsstyrelsen Örebro.
  • Hemuppgiften: VÄRDET AV REGIONAL UTVECKLING. Intervjua minst en samverkansaktör och sök svar på frågan: Vilket värde skapas när vi jobbar med regional utveckling?  Var minst två som intervjuar: en frågeställare och en lyssnare som antecknar. Använd kartan på er mirotavla för att dokumentera intervjuerna. Se denna pdf.

 

Förmiddagens program som PDF

Program för både för- och eftermiddag