Omställning – hur gör man?

Omställning till hållbart samhälle – Hur gör man i praktiken? Samtal med Rosi Hoffer, Tillväxtverket, Love Sjöberg, Region Gävleborg och Mariana Morosanu, Region Jönköping. Samtalsledare Eva Moe, Reglab och Magnus Jörgel, Region Skåne.

Lärprojektet regional brytningstid, tema 5. Inspelat april 2021