Regional brytningstid. Tema 5

Regional omställning

Digitalt seminarium 21 april kl 9-12

Vad innebär regional omställning? Hur ska omställningen realiseras?

  • Hållbar framtid i stad och land.
  • Mål eller medel? Hållbarhetens roll i det regionala tillväxtarbetet.
  • Målkonflikter mellan hållbarhet och ekonomisk utveckling.
  • Reflekterande samtal.
  • Eget arbete, hemuppgift.

Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med inbjudan.

Workshop/samtal 21 april kl. 13-16

Endast för de två föranmälda deltagarna.

Eget arbete

Hemuppgiften presenteras under workshopen.