Regional brytningstid. Tema 5

Regional omställning

Digitalt seminarium 21 april kl 9-12

Vad innebär regional omställning? Och hur får vi omställningen att hända?

PROGRAM FÖRMIDDAG Tema 5

  • Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Mikael Malmaeus, ekonom och miljöforskare på IVL, Svenska miljöinstitutet.
  • Omställning: Hur gör man? Ett samtal om hur man gör omställning i praktiken med Mariana Morosanu, Region Jönköping, Love Sjöberg, Region Gävleborg och Rosi Hoffer.
  • Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Mikael Malmaeus, IVL, Svenska Miljöinstitutet.
  • Att leda omställning. Ett samtal om att leda omställningen till ett hållbart samhälle med Filippa Bergin, chef för forskning och affärsutveckling Global child foundation, Christel Gustafsson, regionutvecklingsdirektör, Region Kronoberg och Christer Ljungberg, vd Trivector.
  • Den gröna given. Johanna Bond, Central Sweden European office.

Regional brytningstid är en lärprocess där tematräffarna är del i en helhet. Deltagare i Tema 5 förväntas vara förtrogna med tidigare diskussioner och genomgångar, genom kolleger och inspelningar.
Obs! Alla deltagare måste anmäla sig. Sista anmälningsdag: 14 april. Respektera anmälningstiden! Vi har inte möjlighet att ta emot anmälningar i sista minuten.

Workshop/samtal 21 april kl. 13-16

Endast för de två föranmälda deltagarna. PROGRAM FÖR- och EFTERMIDDAG Tema 5

Från scenarier till förändring
En workshop om hur vi tillsammans hittar vägar framåt för en hållbar regional utveckling. Vilka hinder finns och vilka verktyg för att överkomma dem? Workshopen är en del av forskningsprojektet Från scenarier till förändring, som utvecklar verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå. Processen leds av Åsa Nyblom, projektledare IVL Svenska miljöinstitutet, Pernilla Hagbert, forskare KTH, och Gustav Edman, processledare Fabel.

Workshopen kommer att utgå från fyra scenarier för hållbar utveckling. Inför workshopen vill vi att du tar del av introduktionsfilmen till scenarierna: Fyra scenarier för framtiden. Du kan också läsa om scenarierna: Bortom BNP-rapport 2017, ett resultat av forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt.

ANMÄLNINGSLÄNK TILL WORKSHOP

Eget arbete

Hemuppgiften presenteras under workshopen.