Regional brytningstid. Tema 1

Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria

Vi startade lärprojektet den 18 november med en gemensam tillbakablick på den regionala utvecklingspolitiken – vad kan vi lära av historien? Se nedan för länkar till dokumentationer och filmer samt information om hemuppgiften.

Dokumentation

Eget arbete

En viktig del av lärandet i Regional brytningstid sker i den egna organisationen. Skapa gärna en grupp som kan jobba tillsammans parallellt med lärprojektet.

Här är länken till Hemuppgiften som diskuteras på nästa träff 17 december. Länkar till de egna mirotavlorna finns i ett mail från Linnéa Lindström.

Här har vi samlat alla dialog- och fördjupningsfrågor: fördjupningsmaterial för tema 1.