Regional brytningstid. Tema 4

Regionalt ledarskap

Digitalt seminarium 24 mars kl 9-12

I vilka former utövar vi ett regionalt ledarskap – i dag och i morgon?

  • Regionalt politiskt ledarskap. Ett samtal om det demokratiska ledarskapet i brytningstid mellan Kristina Jonäng, regionråd Västra Götalandsregionen, Erik Bergkvist, EU-parlamentariker, tidigare regionråd Region Västerbotten och Magnus Persson, tidigare Region Örebro.
  • Systemiskt ledarskap – Pascal eller vektor? Magnus Jörgel, regional strateg, Region Skåne.
  • Tillitsbaserad ledning och styrning. Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare, Lunds universitet, tidigare forskningsledare för Tillitsdelegationen.

Inför träffen i Tema 4, läs gärna Louise Bringselius bok: Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor.

Regional brytningstid är en lärprocess där tematräffarna är del i en helhet. Deltagare i Tema 4 förväntas vara förtrogna med tidigare diskussioner och genomgångar, genom kolleger och inspelningar.
Obs! Alla deltagare måste anmäla sig. Sista anmälningsdag: 17 mars. Respektera anmälningstiden! Vi har inte möjlighet att ta emot anmälningar som kommer i sista minuten.

Workshop/samtal 24 mars kl. 13-16

Endast för de två föranmälda deltagarna.

Vi fördjupar diskussionen om regionalt ledarskap på organisations- och medarbetarnivå.
Gäst: Louise Bringselius, Lunds universitet, tidigare forskningsledare för Tillitsdelegationen. Inför eftermiddagens samtal: Lyssna till Louise Bringselius på förmiddagens seminarium och förbered frågor till eftermiddagens samtal med Louise.

Inför träffen, läs gärna Louise Bringselius bok: Tillit en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor.

ANMÄLNINGSLÄNK TILL WORKSHOP

Eget arbete

Hemuppgiften presenteras under workshopen.