Regional brytningstid. Tema 4

Regionalt ledarskap

Den 24 mars var temat för fjärde träffen i Regional brytningstid ”regionalt ledarskap”. Hur utövar vi ett gott regionalt ledarskap – i dag och i morgon?

Program för- och eftermiddag

Exempel på fördjupningsfrågor och dialogövningar kopplat till Te,ma 4 hittar du här: Fördjupningsmaterial till tema 4

Eget arbete – hemuppgiften

Att förstå värdet av regional utveckling är grunden till att kommunicera regional utveckling till andra. Hemuppgiften den här gången fortsätter på eftermiddagens övning och tar ytterligare steg genom att lägga till diskussion om vad som behövs, det vill säga hur ska det göras, och vilka verktyg och aktiviteter behövs. Använd er digitala whiteboard.
Beskrivning av hemuppgiften.