Regional brytningstid. Tema 6

Nya arbetssätt

Digitalt seminarium 16 juni

Behöver vi nya arbetsformer för att möta omställningen till hållbar utveckling? Vad kännetecknar i så fall dessa nya arbetsformer? Ödmjukhet och mod gick hand i hand under dagen och vi fick både ögonöppnare och inspiration för att inte bara vänta på mandat utan också skapa eget handlingsutrymme – i tillitsfullt samspel med andra aktörer i systemen och med användare och andra invånare.

Kort sammanfattning från förmiddagen.

Dokumentation

Länkar för fördjupning

Metoder 

Fördjupningsmaterial – frågor och övningar från Tema 6: FÖRDJUPNINGSMATERIAL

 

PROGRAM FÖR- och EFTERMIDDAG Tema 6

Workshop/samtal

Vi fortsatte samtalet om nya arbetssätt tillsammans med gäster:

  • Inspelat: Outi Kuittinen, Demos Helsinki, talar om ”Self-organizing teams” (eng).
  • Vi fördjupade diskussionen om regionalt labbande tillsammans med Eva-Karin Anderman, Ramboll management, och Tomas Edman, Experio Lab.

Vi diskuterade också hemuppgiften från förra gången, och nyttan av att arbeta med scenarier och framsyn.

Vårt regionala drömlabb

Eget arbete

En viktig del av lärandet i Regional brytningstid sker i den egna organisationen. Hemuppgiften den här gången är att berätta om regional utveckling, och reflektera kring lärprojektet som helhet. Beskrivning av hemuppgiften.