Regional brytningstid. Tema 6

Nya arbetssätt

Digitalt seminarium 16 juni kl 9-12 

Behöver vi nya arbetsformer för att möta omställningen till hållbar utveckling? Vad kännetecknar i så fall dessa nya arbetsformer?

  • Varför behövs nya arbetssätt? Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign, Malmö universitet.
  • Humble government. Silva Mertsola, Demos Helsinki.
  • Design som förhållningssätt och metoder. Eva-Karin Anderman, tjänstedesigner, Ramboll.
  • Behövs regionalt labbande? Tomas Edman, verksamhetsledare, Experio Lab.

Förmiddagens program.  Organisationen bestämmer vilka som deltar. Anmälningslänk följer med inbjudan.

Metoder som vi nämner under förmiddagen

Workshop/samtal 16 juni kl 13-16

Vi fortsätter samtalet om nya arbetssätt tillsammans med gäster:

  • Outi Kuittinen, Demos Helsinki, talar om ”Self-organizing teams” (eng).
  • Vi fördjupar diskussionen om regionalt labbande tillsammans med Eva-Karin Anderman, Ramboll management, och Tomas Edman, Experio Lab.

PROGRAM FÖR- och EFTERMIDDAG Tema 6

Vi diskuterar också hemuppgiften från förra gången, och nyttan av att arbeta med scenarier och framsyn.

Endast för de två föranmälda deltagarna. Sista anmälningsdag 9 juni: ANMÄLNINGSLÄNK TILL WORKSHOP

Eget arbete

Obs! Kom ihåg hemuppgiften efter Tema 5: Beskrivning av hemuppgiften.