Regional brytningstid. Tema 7

Regional utveckling – framsyn

Webbinarium 1 september kl 9-12

På vårt sista seminarium spanade vi runt hörnet: Vad händer med demokratin?
Vi reflekterade också över vad vi fått med oss från lärprojektet: Är vi rustade för brytningstid?  

Dokumentation

Vad är egentligen demokrati och är det systemet tillräckligt effektivt i den komplexa omställning vi befinner oss i? Den sista träffen i lärprojektet Regional brytningstid fördjupade analysen och blickade framåt i det regionala utvecklingsuppdraget. Sammanfattande artikel.

 

 

Program för förmiddagen

Workshop/samtal 1 september kl 13-16

Eftermiddagen hade två teman: kommunikation och reflektion.

  • Hur kan vi bli bättre på att kommunicera regional utveckling? Vi delar bilder, filmer, storytelling med varandra. Karin Jihde, kommunikationsstrateg, Publik, och Kimberly Åkerström, kommunikatör regional utveckling, Västra Götalandsregionen, kommenterar.
  • Slutreflektion: Vad har vi lärt av Regional brytningstid? Vilka frågor återstår?

Exempel på svar från grupperna i slutreflektionen

Vi vill fortsätta dialogen tvärvetenskapligt.

Har vi kapacitet att klara omställningen? Vi har knappt hunnit göra hemuppgifterna. Ekonomisk hållbarhet behöver vi prata mer om.

Att lyfta målkonflikter och att göra verkstad är det som vi vill prata mer om. Det är viktigt att visa allt bra som pågår. Det finns inga givna svar, vi bryter ny mark nu, och det hade varit roligt att ses igen om ett halvår för att se vad vi har gjort av detta.

Inspiration och föredrag från lärprojektet har använts hos oss i RUS-framtagandet för att diskutera tillväxtbegreppet.

Kommunikation om regional utveckling är grundat i den gamla tillväxtpolitiken, men i den nya utvecklingspolitiken kanske vi måste ändra sättet att kommunicera.

Göra och dokumentera!

Resultatfokus är ett problem för det främjar inte en lärande kultur. Vi har fått verktyg som motbalans mot resultatfokus. Vi kan ha huret i fokus i alternativa analyskedjor för att visa vad görandet skapar.

Vi ska använda materialet i en lärprocess med hela avdelningen. Vi ska börja med utmaningarna och landa i hur vi ska klara det med aktuell bemanning. Välja bort och prioritera. Bygga upp självförtroendet. Det skulle vara kul att ha kontakt med andra regioner som ska göra något liknande.

Och så en sista utcheckning. Sammanfatta med ett ord hur det känns nu:

Spännande, kraftfull, gemenskap, energisk, stärkt, klokare, förvirrad på högre nivå, nyfiknare, modigare, inspirerad, peppad, klokare, påfylld, nöjd, hoppfull, roligt på jobbet, tillhörighet, driven, drivkraft, vilja göra, YES, tillsammans, perspektivrik, privilegierad, glad, mör, stolt.

Program för både för- och eftermiddag.

Eget arbete

Hemuppgift från Tema 6: Hemuppgift Tema 6
Hemuppgiften har dokumenteras på mirotavlorna.