Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling?

Hur stor bör ekonomin vara och vilket samband har miljöbelastning och ekonomisk tillväxt? Och vad händer när tillväxten uteblir? Vi får arbetsmaterial med fyra beskrivningar av Sverige bortom BNP-tillväxt. Mikael Malmaeus, IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Regional brytningstid Tema 5. Inspelat april 2021