Årskonferens 2016

Att hantera kriser är en allt viktigare del av den regionala vardagen. Vi lever i en osäker värld och det är svårt att förutse vad som kommer att styra agendan nästa säsong: eurokris, flyktingströmmar, klimatförändringar?
Ett sätt att möta risker är att ta risker: att välja en ny väg, att våga satsa på en djärv idé. Reglabs årskonferens 2016 handlade om regional riskvillighet och robusthet­. Hur rustar sig de svenska regionerna i en osäker värld?

Reglabs årskonferens den 10-11 februari 2016 på Hotel Tylösand utanför Halmstad, hade Region Halland som värd. Några av inspiratörerna var

  • Maja Fjaestad, statssekreterare hos framtidsministern.
  • Shora Esmailian, journalist och författare
  • Hans Abrahamsson, forskare i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet.
  • Åsa Sjöström, Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.
  • Carlos Rojas, Miklo.

Dokumentation
Inbjudan
Guide till årskonferensen
Att Överleva zombiekatastrofen

Bildspel teckningar

Malin Rönnblom, Karlstad Universitet (1)
Malin Rönnblom, Karlstad Universitet (2)
Lena Aune & Agneta Morelli, Region Gävleborg
Klas Palm & Helene Degerman, Mittuniversitet

Maja Fjaestad, Regeringskansliet 
Bildspel årskonferensen tecknad
Den goda viljan 1
Den goda viljan 2
Robusthet och resiliens

Till världsmigrationens försvar
Vår tids samhällsomdaning
Våtare, värmare, vildare ett förändrat klimat, SMHI

Lärpass
1_Det sociala kapitalets betydelse
2. Regionfrågan februari 2016
2.Regionbildning på gång
3.Nytt innovationsindex 1
3. Nytt innovationsindex 2
4. Vill framtiden bo i vår region 2
5. Vad är ett resultat anteckningar
5. Vad är resultat
6. Har ni en grön tråd?
8. Vägar till bildning, utbildning och jobb
10. Demografins regionala utmaningar
11. Datacenter ny industriepok
12. Snabbare arbetsmarknadsinträde
13. Hur blir vi bättre på att nyttja EUs fonder?

14. Kompostpåsar och biobussar
16. MYH Presentation

18. Strukturreform i Danmark
19. Ett år med innovationsrådet
20. Regional energipolitik
21. BRP i praktiken
22. Öka gång, cykel och kollektivresor
24. City university partnerships
25. Distriktsenteret Halvor Holmli, Norge