Utvärderingsnätverket

Utvärdering har blivit en allt viktigare del av regionernas arbete. Många regioner arbetar för att stärka sin utvärderingskompetens och det finns ett behov av att träffas och byta erfarenheter.
Utvärderingsnätverket är ett forum för fördjupning och diskussion i alla frågor som rör utvärdering av regional tillväxtpolitik och europeisk sammanhållningspolitik.
Utvärderingsnätverket drivs i samarbete med Tillväxtverket.

Utvärderingsnätverket har även bedrivit lärprojektet En programteori för Regionalfonden.