Utvärderingsnätverket

Utvärdering har blivit en allt viktigare del av regionernas arbete. Många regioner arbetar för att stärka sin utvärderingskompetens och det finns ett behov av att träffas och byta erfarenheter.
Utvärderingsnätverket är ett forum för fördjupning och diskussion i alla frågor som rör utvärdering av regional tillväxtpolitik och europeisk sammanhållningspolitik. I Reglabs Utvärderingsnätverk träffas alla som är intresserade av utvärdering av regional utveckling.
Utvärderingsnätverket drivs i samarbete med Tillväxtverket.

Under 2023-24 planerar Utvärderingsnätverket fyra träffar om utvärdering av komplexa samhällsprocesser  med olika teman:

  • 25 maj 2023. Grunderna för utvärdering, och utvärdering av komplexitet (heldag, digitalt möte).
  • 26 okt 2023. Metoder, modeller och lärande exempel (heldag, fysiskt möte).
  • 25 april 2024. Analys och tolkning av utvärderingsresultat (heldag, digitalt möte).
  • Systematiskt lärande av utvärderingar (heldag, fysiskt möte).

Utvärderingsnätverket har tidigare även bedrivit lärprojektet En programteori för Regionalfonden.