Utvärderingsnätverket 21 juni 2015

Utvärderingsnätverkets träffades för andra gången den 21 juni, 2015 i Stockholm. På programmet stod bland annat Jen Rae, Nesta som la   fokus på hur kunskap kan och bör användas i utveckling av politik. Hon betonade särskilt betydelsen av att ”testa” politiska interventioner och lära successivt – genom loopar eller i enlighet med deras ”standrads of evidence”. Det är inte lätt – politik har en tendens att inte vilka vara alltför välinformerade.

Dokumentation ws2
Program
Minnesanteckningar