Utvärderingsnätverket 26 oktober

Välkommen till del 2 i Utvärderingsnätverkets serie om utvärdering av komplexa samhällsprocesser!

Vi ses den 26 oktober i Stockholm.

En stor del av det regionala arbetet handlar om komplexa samhällsutmaningar och samverkanssatsningar där många aktörer är inblandade. I komplexa sammanhang är visionen ofta tydlig, men vägen dit mer osäker. Därför är det viktigt att ha bra metoder för att stämma av att processen går åt rätt håll.

Regionen har en viktig roll ur flera perspektiv: det kan handla om att sätta mål, att vara en kompetent beställare, att kunna tolka resultaten och att ta till vara lärdomarna från utvärderingarna i den egna organisationen.

I Reglabs Utvärderingsnätverk träffas alla som är intresserade av utvärdering av regional utveckling. Under 2023-24 fokusera nätverket på utvärdering av komplexa processer, fyra träffar med olika teman:

  • 25 maj 2023: Grunderna för utvärdering, och utvärdering av komplexitet.
  • 26 oktober 2023: Metoder, modeller och lärande exempel.
  • Våren 2024: Analys och tolkning av utvärderingsresultat.
  • Hösten 2024: Systematiskt lärande av utvärderingar.

I höst pratar vi metoder för utvärdering av komplexitet och tar del av lärande exempel. Här är en länk till Tillväxtverkets rapport Ännu mera nytta – Systematisk planering av Tillväxtverkets insatser för framgång och ökad uppföljnings- och utvärderingsbarhet.

Tid: Torsdag 26 oktober.
Plats: Stockholm, lokal meddelas senare.
Anmälan: Anmälningslänk kommer i höst.

Alla Reglab-medlemmar och partner som jobbar med utvärdering, RUS och andra komplexa samhällsutmaningar är välkomna!

Dokumentationen från första mötet i maj finns på länken här.