Utvärderingsnätverket 26 oktober

Den 26 oktober pratade vi om metoder för att utvärdera samhällsprocesser.
En stor del av det regionala arbetet handlar om komplexa samhällsutmaningar och samverkanssatsningar där många aktörer är inblandade. 

Under 2023-24 fokuserar Utvärderingsnätverket på utvärdering av komplexa processer. Denna gång var temat Metoder och lärande exempel.

Dokumentation

Länk till presentation från TVV, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen, Lunds universitet och Ramboll.
Länk till presentation: Transformativ utvärdering – insikter från olika teoretiska grunder. Sofie Sandin Lompar, forskare, Lunds universitet.
Länk till effektutvärdering som Tillväxtanalys gjort av Erufs företagsstöd
Länk till webbplats, exempel på utvärdering, Naturvårdsverket.
Länk PDF, Rambolls analys av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.
Länk till programmet 26 okt 2023

Länk till dokumentationen från utvärderingsnätverkets möte i maj.