Utvärderingsnätverket 5 december 2016

Utvärderingsnätverket träffades för fjärde gången den 5 december 2015. På programmet stod bland annat: uppföljning och utvärdering av RUP/RUS – så gör vi i dag. Några av utmaningar som tog upp var:

  • Politiska mål som inte är verkliga, ingen som tar ansvar!
  • Prioriteringar i RUS kan omformuleras i handlingsplanen kan då bli  ännu mer otydligt.
  • Alla RUPar/RUSar har inte indikatorer till målen.

Dokumentation ws4
Program
Minnesanteckningar