Utvärderingsnätverket 8 maj

Utvärderingsnätverkets möte den 8 maj hade temat organisatoriskt lärande och handlade om hur vi kan skapa ett bra lärande av utvärderingar i våra organisationer.

Dokumentation
Dokumentation Reglab utvärderingsnätverk 8 maj
PROGRAM utvärderingsnätverket 8 maj

Så fungerar det regionala lärandet ‒ omvärldsanalys av svenska regioners arbete med systematiskt lärande i det regionala tillväxtarbetet”. Johan Peck och Thomas Westerberg, Oxford research och Malin Sjöberg, Region Örebro.
Rapport: Så fungerar det regionala lärandet
Presentation Oxford Research – Så fungerar det regionala lärandet

Tillväxtverkets arbete med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala lärandet. Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket.
Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket – Analys, uppföljning, utvärdering och lärande

Från RUS-nätverket: Bild av var regionerna befinner sig i RUS processen 20190509