Utvärderingsnätverket 6 november

Den här gången fördjupade vi oss i utvärderingarna av regionalfondens program, ERUF, och vad vi kan lära av dem:

 • Hur jobbar vi med lärande?
 • Hur gör vi för att utvärderingarna ska bli använda?
 • Hur implementerar vi förslag på åtgärder?
 • Vad tar vi med till nästa programperiod?

På årets andra träff i utvärderingsnätverket diskuterade vi med hjälp av inspel från de tematiska utvärderarna för ERUF, hur man kan implementera resultaten på den regionala nivån. Vi diskuterade även olika perspektiv på hur vi skapar lärande och fördjupa oss i samverkan kopplat till utvärdering.

På programmet stod bland annat:

 • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Tematiskt mål 1).
  Johannes Henriksson, Ramböll
 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Tematiskt mål 3). Sebastian Christner, Sweco
 • Samverkan inom Regionalfonden. Pär Lindqvist, Kontigo
 • Samverkan och samskapande, Anna Zingmark, Länka Consulting
 • Vad är på gång hos Reglabs medlemmar?

Dokumentation
Beredningsunderlag ÖK, Tillväxtverket
Presentation Ramböll
Presentation Sweco
Presentation Kontigo
Presentation Länka consulting
Summering av förslag