Utvärderingsnätverket 25 maj

Utvärderingsnätverket första träff för året var starten på en serie träffar om utvärdering av komplexa processer.

Den 25 maj diskuterade vi grunderna för utvärdering tillsammans med Carolina Schönbäck, Gunnar Lindberg och Marcus Wåhlstedt från Tillväxtverket. Vi diskuterade utvärdering av komplexa samhällsprocesser tillsammans med Anna Bergek, professor i innovationssystem och teknikpolitik, Chalmers, och Peter Svensson, analytiker Innovation och grön omställning, Tillväxtanalys.

Länk till dagens program som PDF

Dokumentation från träffen
Länk till resultatet av incheckningen.
Länk till presentation: Varför ska vi utvärdera och vad ska vi ha det till?  Utvärdering – vad, varför och hur? Carolina Schönbeck, Gunnar Lindberg och Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket.
Länk till presentation: Hur kan man utvärdera komplexa processer?  Anna Bergek, professor Innovation och teknikpolitik, Chalmers.
Länk till presentation: Utvärdering av näringspolitik – att mäta effekter på tillväxt och hållbarhet. Peter Svensson, analytiker, Tillväxtanalys.
Länk till rapporten Ännu mera nytta – systematisk planering av Tillväxtverkets insatser för framgång och ökad uppföljnings- och utvärderingsbarhet. Tillväxtverket.

Bakgrund
En stor del av det regionala arbetet handlar om komplexa samhällsutmaningar och samverkanssatsningar där många aktörer är inblandade. I komplexa sammanhang är visionen ofta tydlig, men vägen dit mer osäker. Därför är det viktigt att ha bra metoder för att stämma av att processen går åt rätt håll.

Regionen har en viktig roll ur flera perspektiv: det kan handla om att sätta mål, att vara en kompetent beställare, att kunna tolka resultaten och att ta till vara lärdomarna från utvärderingarna i den egna organisationen.

Utvärderingsnätverket planerar fyra träffar om utvärdering av komplexa samhällsprocesser under 2023-24 med olika teman:

  1. Grunderna för utvärdering, och utvärdering av komplexitet (heldag, digitalt möte).
  2. Metoder, modeller och lärande exempel (heldag, fysiskt möte).
  3. Analys och tolkning av utvärderingsresultat (heldag, digitalt möte).
  4. Systematiskt lärande av utvärderingar (heldag, fysiskt möte).

Alla Reglab-medlemmar och partner som jobbar med utvärdering, RUS och andra komplexa samhällsutmaningar är välkomna!