Utvärderingsnätverket 18 november 2015

Den 18 november träffades utvärderingsnätverket för tredje gången. Sammanfattningsvis gav workshoppen en bild av att det största problemet fortfarande är otydliga riktlinjer och stöd i form av t.ex. utbildning, samt bristande utvärderingsresurser. Det gör att man får svårt att använda uppföljning och utvärdering som stöd för att utveckla arbetet med HK. Jämställdhet är det område där man kommit längs, medan det fortfarande är otydligt vad som menas med ”bättre miljö”.

Dokumentation ws3
Program
Minnesanteckningar
Studie: Mainstreaming at Sida 
Utredning av Statskontoret